Rejestracja

W celu rejestracji na IV edycję konferencji naukowej ChemBiŚ 2022 należy:

1. Wypełnić formularz rejestracyjny  uczestnika czynnego
najpóźniej do 31.05.2022 r.

2. Przesłać abstrakt w formacie .docx (wzór abstraktu) na adres:
chembis@ug.edu.pl do 31.05.2022 r.

Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc, niewysłanie abstraktu w wyznaczonym terminie, będzie skutkowało usunięciem danej osoby z listy uczestników.

سرور اختصاصی ایران