Więcej o Komitecie Organizacyjnym


dr hab. Henryk Myszka, prof. UG

Studia chemiczne ukończyłem w 1982 r. na Uniwersytecie Gdańskim i od tego czasu jestem związany zawodowo z tą Uczelnią. Przez dwa lata (1989–1991) przebywałem na stażu naukowym w Instytucie Farmakologii na University of Tennessee (Memphis, USA). Obecnie pracuję na stanowisku profesora UG. Zajęcia dydaktyczne prowadzę w Katedrze Chemii Ogólnej i Nieorganicznej. Naukowo zajmuję się chemią cukrów, w szczególności syntezą i właściwościami glikozaminozydów betuliny i diosgeniny. Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Chemicznego i opiekuję się Naukowym Kołem Chemików.


dr Aleksandra Bielicka-Giełdoń

Jestem pracownikiem Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego; doktorem nauk chemicznych – nauczycielem akademickim i popularyzatorem nauki. Aktywnie współpracuję z otoczeniem społeczno-gospodarczym. Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Chemicznego oraz Gdańskiego Towarzystwa Naukowego. Moje zainteresowania naukowe dotyczą zastosowania procesów (foto)katalitycznych w degradacji mikrozanieczyszczeń oraz analizy metali śladowych w badaniach środowiskowych. Opiekuję się studenckim Kołem Naukowym Ochrony Środowiska.


dr Joanna Drzeżdżon

Jestem pracownikiem Katedry Technologii Środowiska Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego. Ukończyłam studia na kierunku Chemia na Wydziale Chemii UG w 2012 roku, tam również otrzymałam w 2017 r. stopień doktora nauk chemicznych. Moje zainteresowania naukowe dotyczą syntezy oraz badań właściwości katalitycznych w procesach polimeryzacji olefin i ich pochodnych oraz właściwości antyoksydacyjnych związków koordynacyjnych jonów metali przejściowych. Projektuję procesy chemiczne z zastosowaniem zasad „zielonej chemii”. Jestem członkinią Polskiego Towarzystwa Chemicznego oraz Europejskiego Towarzystwa Chemicznego. Opiekuję się studenckim Kołem Naukowym Biznesu Chemicznego.


Dawid Strzelecki

Jestem studentem III roku chemii na specjalności analityka i diagnostyka chemiczna. Pełnię funkcję przewodniczącego Rady Samorządu Studentów WCh UG oraz jestem członkiem Naukowego Koła Chemików i Parlamentu Studentów UG. Projekt dyplomowy realizuję na Katedrze Analizy Środowiska. W wolnych chwilach oddaję się szeroko pojętej aktywności fizycznej szczególnie grze w siatkówce i jeździe na rowerze oraz gotowaniu.


Julia Dunajska

Jestem studentką trzeciego roku Chemii, o specjalności chemia Kosmetyków na Uniwersytecie Gdańskim. Jestem wiceprzewodniczącą Naukowego Koła Chemików UG oraz należę do Rady Samorządu Studentów WCh UG.
Jestem w trakcie realizacji pracy licencjackiej na Katedrze Biochemii Molekularnej.
Moją odskocznią od obowiązków związanych ze studiowaniem jest śpiew i czytanie książek, głównie kryminałów.


Aleksandra Kotz

Jestem trzeciego drugiego roku Chemii na Uniwersytecie Gdańskim o specjalności analityka i diagnostyka chemiczna. W dziedzinie chemii najbardziej interesuję się chemią organiczną, z czym wiąże też moją pracę licencjacką. Jestem jednym z nowszych członków Naukowego Koła Chemików, dzięki któremu mogłam poznać wielu wspaniałych ludzi. W wolnej chwili uwielbiam czytać książki, najbardziej lubię kryminały i książki antropologiczne. Kocham też podróżować, o ile czas na to pozwoli.


Victoria Zmeczerowska

Swoją przygodę z chemią na Uniwersytecie Gdańskim zaczęłam w 2019 roku. Od 2 lat aktywnie działam w Kole Naukowym Ochrony Środowiska, a od tego roku akademickiego jestem wiceprezesem koła. Chętnie uczestniczę w różnego rodzaju warsztatach m. in. środowiskowych. Interesuję się muzyką, gram w Softball oraz lubię język niemiecki.


Mateusz Gładki

Jestem studentem III roku Ochrony Środowiska na Wydziale Chemii Uniwersytetu Gdańskiego, pełnię rolę starosty roku oraz Vc-prezesa Koła Naukowego Ochrony Środowiska. Pracę licencjacką będę realizował na Katedrze Ekologii Morza w Pracownii Ekologii Eksperymentalnej Organizmów Morskich na Wydziale Oceanografii i Geografii Uniwersytetu Gdańskiego. Na co dzień interesuję się ekologią i ochroną środowiska a także historią i sztuką. W czasie wolnym lubię czytać książki fantasy oraz sci-fiction.


Hubert Kwiatkowski

Jestem studentem Wydziału Chemicznego Politechniki Gdańskiej od 2021 roku. Obszar moich zainteresowań naukowych stanowi ochrona przed korozją, ze szczególnym uwzględnieniem organicznych inhibitorów korozji. Od roku 2023 pełnię funkcję prezesa Naukowego Koła Chemików Studentów Politechniki Gdańskiej.


Alan Kreft

Jestem studentem I roku chemii o specjalności analityka i diagnostyka chemiczna na Wydziale Chemii Uniwersytetu Gdańskiego. Chemią pasjonuję się od kilku lat i to właśnie jej poświęcam znaczną część swojego życia. Ze wszystkich dziedzin chemii, szczególnie interesują mnie chemia nieorganiczna oraz chemia jądrowa. Od samego początku studiów należę do Naukowego Koła Chemików, co pozwala mi na szersze zgłębianie wiedzy chemicznej, udział w wydarzeniach i projektach oraz popularyzację chemii poza murami Wydziału. Ponadto jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Chemicznego Sekcji Chemii Jądrowej i Radiochemii.


Dominika Rakowska

Jestem studentką trzeciego roku chemii na specjalności analityka i diagnostyka, projekt licencjacki realizuje na katedrze Biochemii Molekularnej, poszerzając moją wiedzę w tym zakresie. Do Naukowego Koła Chemików UG dołączyłam niedawno aby zawiązać nowe znajomości z ludźmi o podobnych zainteresowaniach oraz aby być bogatszą o ciekawe doświadczenia. Moją odskocznią od studiów jest czytanie książek, głównie fantasy i science fiction, oraz sport, w tym pływanie i od niedawna bieganie.


Aleksandra Perzanowska

Jestem studentką trzeciego roku Chemii na specjalności analityka i diagnostyka chemiczna na Uniwersytecie Gdańskim. Realizuję projekt licencjacki na Katedrze Biochemii Molekularnej. Od niedawna należę do Naukowego Koła Chemików. W wolnych chwilach lubię czytać książki, a najbardziej te związane z Harrym Potterem, układać puzzle i spacerować brzegiem morza.


Wiktor Czyżów

Jestem studentem I roku studiów magisterskich na kierunku Biznes Chemiczny. Na Wydziale Chemii Uniwersytetu Gdańskiego pełnię rolę prezesa Koła Naukowego Biznesu Chemicznego. Pracę inżynierską realizowałem na Katedrze Technologii Środowiska, w Pracowni Fotokatalizy. Od samego początku studiów angażuję się w popularyzację wiedzy wśród uczniów szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych. Tegoroczny ChemBiŚ to już trzecia edycja, w której biorę udział.


Mateusz Bednarski

Jestem studentem I roku studiów magisterskich na kierunku Biznes Chemiczny. Na Wydziale Chemii Uniwersytetu Gdańskiego pełnię rolę vice-prezesa KNBCh. Pracę inżynierską realizowałem na Katedrze Chemii Organicznej w Pracowni Chemii cukrów. Od samego początku studiów angażuję się organizację pokazów i innych aktywności dla uczniów szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych. W czasie wolnym lubię spędzać czas ze znajomymi grając w gry TTRPG


Anita Ćwiklińska

Jestem studentką II roku Biznesu Chemicznego na Wydziale Chemii Uniwersytetu Gdańskiego. Od początku swoich studiów należę do Koła Naukowego Biznesu Chemicznego aktywnie się tam realizując. Popularyzacja nauki oraz jej przekazywanie w sposób przystępny i ekscytujący stały się moim głównym celem. Swoją pracę inżynierską zamierzam realizować na Katedrze Analizy Środowiska. Poza uczelnią interesuję się psychologią oraz szeroko pojętym konceptem well-being.


Kamil Antoszewski

Jestem studentem II roku studiów magisterskich na kierunku Digital Chemistry. W trakcie licencjatu moją szczególną uwagę poświęcałem chemii koordynacyjnej i chemii środowiska. Teraz jednak rozwijam swoją pasję z chemią obliczeniową przeprowadzając modelowanie QSAR/QSPR i dynamikę molekularną. Jestem aktywnym członkiem Koła Naukowego Ochrony Środowiska co pozwala mi na popularyzację nauki wśród najmłodszych. W wolnych chwilach czytam literaturę i interesuję się astronomią.


Dorian Bronikowski

Jestem studentem II roku I° Zdrowia Środowiskowego na Gdańskim Uniwersytecie Medycznym. Pełnię rolę prezesa Koła Naukowego Zdrowia Środowiskowego i Epidemiologii. Przedmiotem moich zainteresowań jest toksykologia oraz planowanie przestrzenne. W wolnym czasie zajmuję się elektroniką oraz programowaniem.


Agata Karczewska

Jestem studentką I roku II° Zdrowia Środowiskowego i BHP na Gdańskim Uniwersytecie Medycznym. Studia pierwszego stopnia również ukończyłam na tej uczelni, gdzie zrealizowałam pracę licencjacką: „Charakterystyka składników jonowych w glebie”. Od rozpoczęcia studiów aktywnie uczestniczę w Kole Naukowym Zdrowia Środowiskowego i Epidemiologii. Interesuję się wpływem środowiska na jakość życia. W wolnym czasie lubię podróżować i poznawać nowe miejsca.


Michał Szymankiewicz

Jestem studentem 3 roku Chemii na Politechnice Gdańskiej, a od 2023 roku pełnię rolę Wiceprezesa Naukowego Koła Chemików Studentów Politechniki Gdańskiej. Swoje zainteresowanie chemią poszerzam na Katedrze Chemii Fizycznej PG, gdzie zajmuję się rozpuszczalnikami głęboko eutektycznymi oraz ich zastosowaniem w farmacji oraz przemyśle. Prywatnie jestem fanem twórczości H. P. Lovecrafta oraz Thomasa Harrisa. Podczas nauki i pracy towarzyszy mi sentencja Goethego: “Wszystko jest trudne zanim stanie się łatwe”.