Więcej o Komitecie Organizacyjnym


dr Anna Wcisło

Z Uniwersytetem Gdańskim jestem związana od 2004 roku, kiedy to rozpoczęłam studia na kierunku Ochrona Środowiska. Przez wiele lat byłam członkiem Naukowe Koła Chemików, a obecnie sprawuję opiekę nad Kołem Naukowym Biznesu Chemicznego. Doktorat z dziedziny nauk chemicznych wykonywałam w Katedrze Chemii Analitycznej UG, gdzie obecnie pracuję. Moje zainteresowania naukowe obejmują charakterystykę fizykochemiczną materiałów przewodzących, a także tworzenie nowych sensorów i biosensorów. Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Chemicznego.


dr Aleksandra Bielicka-Giełdoń

Jestem pracownikiem Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego; doktorem nauk chemicznych – nauczycielem akademickim i popularyzatorem nauki. Aktywnie współpracuję z otoczeniem społeczno-gospodarczym. Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Chemicznego oraz Gdańskiego Towarzystwa Naukowego. Moje zainteresowania naukowe dotyczą zastosowania procesów (foto)katalitycznych w degradacji mikrozanieczyszczeń oraz analizy metali śladowych w badaniach środowiskowych. Opiekuję się studenckim Kołem Naukowym Ochrony Środowiska.


dr hab. Henryk Myszka, prof. UG

Studia chemiczne ukończyłem w 1982 r. na Uniwersytecie Gdańskim i od tego czasu jestem związany zawodowo z tą Uczelnią. Przez dwa lata (1989–1991) przebywałem na stażu naukowym w Instytucie Farmakologii na University of Tennessee (Memphis, USA). Obecnie pracuję na stanowisku profesora UG. Zajęcia dydaktyczne prowadzę w Katedrze Chemii Ogólnej i Nieorganicznej. Naukowo zajmuję się chemią cukrów, w szczególności syntezą i właściwościami glikozaminozydów betuliny i diosgeniny. Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Chemicznego i opiekuję się Naukowym Kołem Chemików.


Kewin Andrzejewski

Rozpocząłem studia w 2020 roku na Uniwersytecie Gdańskim na kierunku Biznes Chemiczny. Pełnię funkcję Prezesa Koła Naukowego Biznesu Chemicznego, w ramach którego poszerzam swoją wiedzę i zdobywam nowe doświadczenia. Moje zainteresowania naukowe obejmują chemię nieorganiczną, organiczną, polimery oraz właściwości metali z bloku F. W wolnym czasie uwielbiam grać w szachy, spotykać się ze znajomymi i gotować.


Nikodem Leśniak

Jestem studentem drugiego roku Biznesu Chemicznego Uniwersytecie Gdańskim. Jako członek Koła Naukowego Biznesu Chemicznego pełnie rolę Sekretarza i rozszerzam swoje horyzonty w dziedzinach chemii jak i ekonomii. Moje zainteresowania to nanotechnologia oraz druk 3D, dlatego planuję napisać swoją pracę inżynierską na Katerze Technologii Środowiska. W wolnym czasie głównie spędzam czas z przyjaciółmi. Uwielbiam wspólne oglądanie filmów albo granie w różnorodne planszówki.


Julia Rompczyk

W tym roku kończę studia II stopnia na kierunku Biznes chemiczny na Uniwersytecie Gdańskim. I stopień ukończyłam z tytułem naukowym inżyniera na tym samym kierunku. Moje badania naukowe obejmują analizę związków naturalnych w katedrze Analizy Środowiska. Od roku pełnię funkcję Wiceprezes Koła Naukowego Biznesu Chemicznego. Chętnie popularyzuję naukę poprzez prowadzenie pokazów chemicznych dla dzieci i młodzieży. Ulubioną formą odpoczynku jest czytanie książek i dłuższe spacery po lesie z pieskami, a także spotkania ze znajomymi na partyjkę planszówek.


Damian Makowski

Studiuję Chemię o specjalności analityka i diagnostyka chemiczna na Wydziale Chemii Uniwersytetu Gdańskiego. Swoje zainteresowania, związane z szeroko pojętą nanotechnologią, rozwijam realizując pracę magisterską na Katedrze Technologii Środowiska.
Aktywnie działam również w Radzie Samorządu Studentów WCh UG oraz Parlamencie Studentów UG. Moje zainteresowania niezwiązane z uczelnią dotyczą gotowania, książek, gier komputerowych. Jestem również nieuleczalnym kociarzem.


Dawid Strzelecki

Jestem studentem II roku chemii na specjalności analityka i diagnostyka chemiczna. Jestem wiceprzewodniczącym Rady Samorządu Studentów WCh UG oraz członkiem Naukowego Koła Chemików. Projekt dyplomowy będę realizował na Katedrze Analizy Środowiska. W wolnych chwilach oddaję się szeroko pojętej aktywności fizycznej szczególnie grze w siatkówce i jeździe na rowerze oraz gotowaniu.


Ewa Lewandowska

Jestem studentką 3 roku Chemii na Uniwersytecie Gdańskim, jako specjalność wybrałam chemię kosmetyków. W wolnych chwilach analizuje składy kosmetyków oraz próbuje swoich sił w tworzeniu własnych formuł. Naukowo zajmuje się reakcja Hantzscha z użyciem pochodnych cukrowych, gdyż taki temat wybrałam sobie na pracę licencjacka. Ciągle rozwijam się też w innych dziedzinach chemii, dlatego po studiach licencjackich planuje kontynuować naukę na studiach magisterskich.


Julia Dunajska

Jestem studentką drugiego roku Chemii, o specjalności chemia Kosmetyków na Uniwersytecie Gdańskim. Do Koła Naukowego dołączyłam niedawno, w celu zdobycia nowych doświadczeń oraz znajomych o podobnych zainteresowaniach.
Swoją wiedzę poszerzę realizując pracę licencjacką na Katedrze Biochemii Molekularnej.
Moją odskocznią od obowiązków związanych ze studiowaniem jest gra na gitarze, śpiew i czytanie książek, głównie kryminałów.


Michał Rolka

Jestem studentem pierwszego roku studiów magisterskich na Uniwersytecie Gdańskim, a swoją prace wykonuję w pracowni Chemometrii Środowiska. Pełnię także funkcję prezesa Naukowego Koła Chemików oraz działam w Radzie Samorządu Studentów WCh UG. W wolnych chwilach lubię przesłuchiwać podcasty, audiobooki i gotować. Uwielbiam także wszelkiego rodzaju podróże, najlepiej bez planu.


Aleksandra Kotz

Jestem studentką drugiego roku Chemii na Uniwersytecie Gdańskim o specjalności analityka i diagnostyka chemiczna. W dziedzinie chemii najbardziej interesuję się chemią organiczną, z czym wiąże też moją pracę licencjacką. Jestem jednym z nowszych członków Naukowego Koła Chemików, dzięki któremu mogłam poznać wielu wspaniałych ludzi. W wolnej chwili uwielbiam czytać książki, najbardziej lubię kryminały i książki antropologiczne. Kocham też podróżować, o ile czas na to pozwoli.


Szymon Swiątek-Brzeziński

Jestem studentem chemii na studiach drugiego stopnia o specjalności analityka i diagnostyka chemiczna na Wydziale Chemii UG. Swoją prace magisterską wykonuję w katedrze biotechnologii molekularnej, charakteryzując rekombinowane białka. Popularyzuję naukę poprzez aktywności w Kole Naukowym Ochrony Środowiska UG. Wolny czas spędzam pokonując kolejne kilometry na rowerze.


Victoria Zmeczerowska

Swoją przygodę z chemią na Uniwersytecie Gdańskim zaczęłam w 2019 roku. Od 2 lat aktywnie działam w Kole Naukowym Ochrony Środowiska, a od tego roku akademickiego jestem wiceprezesem koła. Chętnie uczestniczę w różnego rodzaju warsztatach m. in. środowiskowych. Interesuję się muzyką, gram w Softball oraz lubię język niemiecki.


Mateusz Gładki

Jestem studentem II roku Ochrony Środowiska na Wydziale Chemii Uniwersytetu Gdańskiego, pełnię rolę starosty roku oraz Vc-prezesa Koła Naukowego Ochrony Środowiska. Pracę licencjacką będę realizował na Katedrze Ekologii Morza w Pracownii Ekologii Eksperymentalnej Organizmów Morskich na Wydziale Oceanografii i Geografii Uniwersytetu Gdańskiego. Na co dzień interesuję się ekologią i ochroną środowiska a także historią i sztuką. W czasie wolnym lubię czytać książki fantasy oraz sci-fi


Mikołaj Wargowski

Jestem studentem drugiego roku Zdrowia Środowiskowego na Gdańskim Uniwersytecie Medycznym. Pełnię funkcję prezesa Studenckiego Koła Naukowego Zdrowia Środowiskowego i Epidemiologii, w ramach którego poszerzam swoją wiedzę oraz zdobywam cenne umiejętności. Poza studiami działam w Studenckim Forum Business Centre Club, pełniąc rolę koordynatora HR. Interesuję się szerokim zakresem dziedzin wchodzących w skład zdrowia środowiskowego oraz kulturą dalekiego wschodu.


Wiktoria Kucharek

Jestem studentką drugiego roku Zdrowia Środowiskowego na Gdańskim Uniwersytecie Medycznym. Pełnię funkcję wiceprezes Studenckiego Koła Naukowego Zdrowia Środowiskowego i Epidemiologii, dzięki któremu mam możliwość realizowania się na płaszczyznach moich zainteresowań związanych
z bezpieczeństwem i jakością środowisk, w których funkcjonujemy. Łączę wiedzę z zakresu zdrowia środowiskowego z architekturą krajobrazu, czego wynikiem było uczestnictwo w konkursie polegającym na zaprojektowaniu jednego z przystanków PKM Południe i zajęcie w nim 3 miejsca przez mój zespół.