Więcej o Komitecie Organizacyjnym


dr Aleksandra Bielicka-Giełdoń

Jestem pracownikiem Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego; doktorem nauk chemicznych – nauczycielem akademickim i popularyzatorem nauki. Aktywnie współpracuję z otoczeniem społeczno-gospodarczym. Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Chemicznego oraz Gdańskiego Towarzystwa Naukowego. Moje zainteresowania naukowe dotyczą zastosowania procesów (foto)katalitycznych w degradacji mikrozanieczyszczeń oraz analizy metali śladowych w badaniach środowiskowych. Opiekuję się studenckim Kołem Naukowym Ochrony Środowiska.


dr hab. Henryk Myszka, prof. UG

Studia chemiczne ukończyłem w 1982 r. na Uniwersytecie Gdańskim i od tego czasu jestem związany zawodowo z tą Uczelnią. Przez dwa lata (1989–1991) przebywałem na stażu naukowym w Instytucie Farmakologii na University of Tennessee (Memphis, USA). Obecnie pracuję na stanowisku profesora UG. Zajęcia dydaktyczne prowadzę w Katedrze Chemii Ogólnej i Nieorganicznej. Naukowo zajmuję się chemią cukrów, w szczególności syntezą i właściwościami glikozaminozydów betuliny i diosgeniny. Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Chemicznego i opiekuję się Naukowym Kołem Chemików.


dr Anna Wcisło

Z Uniwersytetem Gdańskim jestem związana od 2004 roku, kiedy to rozpoczęłam studia na kierunku Ochrona Środowiska. Przez wiele lat byłam członkiem Naukowe Koła Chemików, a obecnie sprawuję opiekę nad Kołem Naukowym Biznesu Chemicznego. Doktorat z dziedziny nauk chemicznych wykonywałam w Katedrze Chemii Analitycznej UG, gdzie obecnie pracuję. Moje zainteresowania naukowe obejmują charakterystykę fizykochemiczną materiałów przewodzących, a także tworzenie nowych sensorów i biosensorów. Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Chemicznego.


Simona Kołek

Cześć! Jestem studentką 2 roku studiów magisterskich kierunku Chemia na Wydziale Chemii Uniwersytetu Gdańskiego. Pełnię funkcję Przewodniczącej Koła Naukowego Ochrony Środowiska Uniwersytetu Gdańskiego oraz członka Rady Samorządu Studentów Wydziału Chemii UG. Interesuję się środowiskiem oraz uwielbiam czytać książki.

……


Kewin Andrzejewski

Rozpocząłem studia w 2020 roku na Uniwersytecie Gdańskim na kierunku Biznes Chemiczny. Pełnię funkcję Prezesa Koła Naukowego Biznesu Chemicznego, w ramach którego poszerzam swoją wiedzę i zdobywam nowe doświadczenia. Moje zainteresowania naukowe obejmują chemię nieorganiczną, organiczną, polimery oraz właściwości metali z bloku F. W wolnym czasie uwielbiam grać w szachy, spotykać się ze znajomymi i gotować.


Wiktor Czyżów

Student Biznesu Chemicznego na Wydziale Chemii Uniwersytetu Gdańskiego od 2020 roku. Wiceprezes Koła Naukowego Biznesu Chemicznego. Absolwent Matury Międzynarodowej (IB) III Liceum Ogólnokształcącego im. Marynarki Wojennej RP w Gdyni. Jego głównym zainteresowaniem jest chemia materiałów, nanomateriały, szeroko pojęte wyświetlacze (w szczególności technologia e-papieru) oraz fizyka cząstek elementarnych.


Agnieszka Manikowska

Jestem studentką I roku studiów magisterskich na kierunku Chemia ze specjalnością: analityka i diagnostyka chemiczna. Od 2020 roku pełnię funkcję Prezesa Naukowego Koła Chemików. Angażuję się w organizację wielu konferencji naukowych na szczeblu ogólnopolskim i międzynarodowym. Swoją pracę magisterską realizuję na Katedrze Chemii Fizycznej w Pracowni Sensybilizatorów Biologicznych.


Daria Łada

Jestem studentką I roku studiów magisterskich na kierunku Chemia ze specjalizacją chemia biomedyczna. Pracę dyplomową realizuję na Katedrze Biochemii Molekularnej. Od trzech lat pełnię funkcję Wiceprezesa Naukowego Koła Chemików. W Komitecie Organizacyjnym odpowiadam za aktualizację strony internetowej i fanpage’u konferencji oraz przygotowanie części materiałów graficznych. Czas wolny spędzam na wykonywaniu prac plastycznych lub z dobrą książką.


Emilia Mykowska

Jestem studentką I roku studiów magisterskich o specjalności analityka i diagnostyka chemiczna. Swoją pracę magisterską realizuję na Katedrze Chemii Fizycznej. W wolnych chwilach spędzam czas aktywnie działając w Naukowym Kole Chemików UG oraz czytając książki i grając w gry komputerowe.


Damian Makowski

Studiuję Chemię o specjalności analityka i diagnostyka chemiczna na Wydziale Chemii Uniwersytetu Gdańskiego. Swoje zainteresowania, związane z szeroko pojętą nanotechnologią, rozwijam realizując pracę magisterską na Katedrze Technologii Środowiska.
Aktywnie działam również w Radzie Samorządu Studentów WCh UG oraz Parlamencie Studentów UG. Moje zainteresowania niezwiązane z uczelnią dotyczą gotowania, książek, gier komputerowych. Jestem również nieuleczalnym kociarzem.


Karolina Ławska

Jestem studentką I roku studiów magisterskich na kierunku Chemia Biomedyczna. Swoją pracę dyplomową wykonuję na Katedrze Chemii Organicznej, w Pracowni Glikochemii. Szczególną uwagę poświęcam syntezom oraz poznawaniem właściwości związków betuliny. Działalność na Wydziale Chemii Uniwersytetu Gdańskiego rozpoczęłam w 2019 roku będąc członkiem Naukowego Koła Chemików i kontynuuję ją do dziś. Obecnie jestem również wiceprzewodniczącą ds. Promocji w Radzie Samorządu Studentów Wydziału Chemii. Na co dzień moją pasją i nieodłącznym elementem pracy jest popularyzacja nauki oraz działalność na rzecz organizacji wydarzeń kulturowych. Z zamiłowania interesuję się również gotowaniem oraz cukiernictwem.