Organizatorzy

 


                       

 


        

 


 

dr Anna Wcisło – Przewodnicząca konferencji, opiekun KNBCh
dr Aleksandra Bielicka-Giełdoń –  opiekun KNOŚ
dr hab. Henryk Myszka, prof. UG – opiekun NKCh
Kewin Andrzejewski – Wiceprzewodniczący konferencji, KNBCh
Nikodem Leśniak – KNBCh
Julia Rompczyk – KNBCh
Michał Rolka –  NKCh
Aleksandra Kotz – NKCh
Julia Dunajska – NKCh
Szymon Swiątek-Brzeziński – KNOŚ
Mateusz Gładki – KNOŚ
Victoria Zmeczerowska – KNOŚ
Damian Makowski – RSSWCh UG
Dawid Strzelecki – RSSWCh UG
Ewa Lewandowska – RSSWCh UG
Mikołaj Wargowski – SKNZŚiE GUMed
Wiktoria Kucharek – SKNZŚiE GUMed


dr hab. Piotr Storoniak, prof. UG


Michał Rolka – strona internetowa konferencji, fanpage konferencji na Facebooku,
projekty graficzne