Strona główna


W imieniu Komitetu Naukowego i Organizacyjnego mamy zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w drugiej edycji Konferencji Naukowej Chemia – Biznes – Środowisko „II ChemBiŚ 2019”, organizowanej przez Studenckie Koła Naukowe Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego: Koło Naukowe Biznesu Chemicznego, Koło Naukowe Ochrony Środowiska i Naukowe Koło Chemików, we współpracy z Radą Samorządu Studentów Wydziału Chemii, która odbędzie się w dniach 28-29.06.2019 roku w Gdańsku.

Celem konferencji jest integracja środowiska młodych naukowców, przede wszystkim studentów i doktorantów oraz podkreślenie roli chemii, biznesu chemicznego i ochrony środowiska w życiu człowieka. Konferencja będzie okazją do spotkania, wymiany opinii i dyskusji młodych naukowców z różnych uczelni.