Najważniejsze informacje

V Ogólnopolska Konferencja Naukowa Chemia-Biznes-Środowisko “ChemBiŚ” 2023 odbędzie się w dniach 23-24.06.2023 r.

W tym roku konferencja odbędzie się w formie stacjonarnej na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego (ul. Jana Bażyńskiego 4 ).

Uczestnictwo w wydarzeniu jest płatne – 150zł. Opłatę konferencyjną należy wnieść nie później niż do dnia 07.06.2023
Opłaty należy dokonać za pośrednictwem przelewu bankowego :


Dane odbiorcy (Uniwersytet Gdański): Bank PeKaO S.A., Oddział IV/Gdańsk, ul.Kołobrzeska 43


Numer konta: 59 1240 1271 1111 0010 4368 2415


Tytuł wpłaty (musi zawierać: KT0A-23):

KT0A-23_Nazwisko_uczestnika_jednostka organizacyjna (skrótem literowym).

Do wyboru są dwie formy wystąpienia:

  • Komunikat ustny (referat) w formie prezentacji PowerPoint, na którego wygłoszenie przeznaczone jest 12 minut + 3 minuty na pytania i dyskusję 
  • Poster w formie plakatu, prezentowany w trakcie dwóch 45-minutowych sesji, którym towarzyszyć będą przerwy kawowe 

Zarówno poster jak i komunikat ustny mogą obejmować tematykę badań własnych lub popularnonaukową.

Ze względu na wielkość tablic prosimy o przygotowanie posterów w formacie B1 (707×1000 mm)

Ze względu na duże zainteresowanie wystąpieniami w formie komunikatu ustnego oraz ograniczony czas wydarzenia, Komitet Naukowy zastrzega możliwość wybrania określonej liczby komunikatów, które zostaną zaprezentowane na Konferencji!

 

 

Rejestracja:20.04 –31.05 (przedłużone do 7.06)

Wysyłanie abstraktu: 20.04-31.05 (przedłużone do 7.06)

 

 

chembis@ug.edu.pl

 

Zapraszamy uczestników konferencji Chemia-Biznes-Środowisko 2023 do publikacji w Czasopiśmie 'Progress. Journal of Young Researchers
Czasopismo jest półrocznikiem wydawanym od 2017 roku na Uniwersytecie Gdańskim, w którym publikowane są artykuły naukowe, recenzje, wywiady, sprawozdania z konferencji. Progress łączy na swoich łamach młodych naukowców i autorytety z różnych dyscyplin, zarówno nauk humanistycznych jak i ścisłych, teoretyków i praktyków. Przyjmujemy artykuły przygotowane przez studentów, doktorantów oraz doktorów (do 7 lat po obronie pracy doktorskiej). Za publikację tekstu nie są pobierane żadne opłaty. Czasopismo dostępne jest na stronie progress.ug.edu.pl oraz na portalu czasopism naukowych UG na zasadach Open Accessu. Informacje dotyczące procedury recenzji i wymogi wydawnicze znajdują się pod adresem https://progress.ug.edu.pl/dla-autorow/ Artykuły należy wysyłać do 30. czerwca 2023 r. na adres mateusz.baluk@phdstud.ug.edu.pl z tytułem wiadomości “Artykuł w Progress”